Wednesday, October 11, 2006

De NVD - hoe fout is fout.

Nu even over de NVD.

Opnieuw wordt de discussie over morele normen en waarden actueel. Wanneer christenen moord en brand schreeuwen over euthanasie en abortus legt men ze in Nederland het liefst het zwijgen op. Nu het over (potentiële) legalisering van pedofilie gaat lijken wij Nederlanders allen (op de NVD na) in hetzelfde kamp te zitten.

Maar wat is de grond om het een af te keuren en het andere toe te staan? Hoe komt het dat er een diversiteit aan morele standaarden is? is er wel zoiets als een obsolute standaard voor goed en fout? Als de NVD ter sprake komt is bijna iedereen het erover eens dat dit absoluut fout is. Men maakt intuïtief aanspraak op een universele wetmatigheid die dit afwijst. Waarom?

Laten we eens twee wereldbeelden toetsen m.b.t. dit verschijnsel van een innerlijke wet waarop we universeel aanspraak kunnen maken. Ten eerste het in Nederland meest wijdverbreide wereldbeeld: humanisme. Humanisme leert dat de mens van binnen goed is, dat hij zelf de norm van zijn gedrag bepaalt, dat mensen samen een maatschappij kunnen vormen die werkt, d.m.v. onderlinge afspraken. Humanisme gaat onvermijdelijk gepaard met naturalisme. Naturalisme leert ons dat alleen wat empirisch waarneembaar is daadwerkelijk is. Materie is de enige werkelijkheid, de ultieme werkelijkheid. Het atoom is god. Dit is onlosmakelijk verbonden met het evolutionistisch denken: Alles wat is, is door toeval en spontane mutatie ontstaan, middels het mechanisme van 'survival of the fittest'.

Wat heeft dit alles over moraal te zeggen. Volgens het evolutionaire denken is moraal eveneens het product van een evolutionaire ontwikkeling. Het is een middel om samenlevingen in stand te houden en te structureren. Moraal is daarmee 'situational', d.w.z. wat op een gegeven moment werkt om het evolutionaire proces in stand te houden. Dit houdt tevens in dat moraal kan veranderen. Gisteren vonden we iets slecht, maar in de toekomst gaan we het misschien goed vinden. Niets staat absoluut vast.

Maar het gaat verder. Als we naturalistisch denken consequent doorvoeren, is moraal niet meer dan een ingewikkeld, maar random, gevolg van atomaire constellaties. Niets is daadwerkelijk goed of fout, want atomen zijn niet goed of fout - ze zijn gewoon - en aan hun existentie kan geen morele verontwaardiging of goedkeuring ontleend worden.

Consequent doorgeredeneerd betekent dat de NVD met haar verlangen om kinderporno uit het strafrecht te halen niet fout zit. Fout bestaat niet, want 'ethics is situational'. Misschien zijn we aan een volgende episode in onze evolutionaire ontwikkeling gekomen waarin het voor de ontwikkeling van de mensheid nuttig is om pedofilie te bedrijven. Misschien is de NVP een voorhoede van een geëvolueerde mensensoort. Vanuit het naturalitische gedachtengoed kan ('mag niet' kun je niet zeggen, maar wel 'kan niet', want het is logisch onjuist) de NVD niet veroordeeld worden. Het gaat immers maar om brainstates en atomaire constructies. Dus waar praten we over?

Deze redenering moet serieus genomen worden. Dit IS namelijk wat er gebeurt. Niemand wil de consequenties aanvaarden van het atheïstische-humanistische gedachtengoed waar het Westen zich sinds de eerste helft van de 20-ste eeuw aan overgeleverd heeft. De NVD is echter zo'n consequentie, net als nazisme, marxisme, euthanasie, abortus, kapitalisme, etc.

Wat is het alternatief? Het alternatief is het tweede wereldbeeld dat ik wil bespreken. Als het naturalisme niet leefbaar is, duidt dat er mogelijk op dat materie niet de enige realiteit is. De universele morele verwerpeljkheid die we ervaren (behalve een klein pervers groepje mensen) t.a.v. pedofilie en kinderporno verwijst naar een transcedente morele wet die het universum regeert en in ons wezen gegrift is. Ik bedoel dat God bestaat en ons gemaakt heeft en in ons hart kennis van zijn morele karakter heeft gelegd.

Vanuit de postulatie van een transcedent Wezen in wiens karakter wij de absolute grond van moraal vinden en daarmee het onderscheid tussen goed en kwaad is het mogelijk de uispraak te doen: de NVD is fout. Zonder dat uitgangspunt is zo'n uitspraak NIET mogelijk.

Dit is slechts een van de vele redenen waarom ik in God geloof.

Labels: , ,